GTCI 2019: Promicanje poduzetničkog talenta

Novosti Objavljeno:  12.02.2019

Prevladavajuća briga za tvrtke, države i gradove postali su problemi privlačenja talenata, gdje se uspješnost talenata smatra glavnim čimbenikom rasta i prosperiteta, što je potvrđeno i ovogodišnjim izvješćem Globalnog indeksa konkurentnosti talenata (GTCI). Ova ljestvica rangira države i gradove prema njihovoj atraktivnosti za najbolje kandidate. Godišnje ga priprema poslovna škola INSEAD u suradnji s Adecco Grupom i društvom Tata Communications.

Što je GTCI?

Izvješće je sveobuhvatna godišnja komparativna analiza koja mjeri koliko uspješno države i gradovi stvaraju, privlače i zadržavaju talente. Osim toga, ono predstavlja jedinstveni izvor putem kojeg donositelji odluka mogu pratiti širu sliku globalne konkurentnosti talenata i razvijati strategije za poboljšanje njihove konkurentnosti. Indeks za 2019. godinu obuhvaća 125 zemalja i 114 gradova, pokrivajući sve skupine prihoda i razine razvoja. Nova ljestvica za 2019. godinu pokazuje da su Švicarska, Singapur i Sjedinjene Američke Države i dalje u vodstvu. Hrvatska se ove godine nalazi na 55. mjestu.

Fokus ovogodišnjeg izvješća je poduzetnički talent

Važno je da se poduzetnički talent promiče, njeguje i razvija u cijelom svijetu te kako to utječe na relativnu konkurentnost različitih gospodarstava. Zbog važnosti poduzetničkog talenta, na tržište rada uvode se novi pristupi, koji potiču i čuvaju budućnost zaposlenika. Primjer za to su napori za razvoj „bottom up“ inovacija (odozdo prema gore) i osnaživanje zaposlenika.

Alain Dehaze, glavni izvršni direktor Adecco Grupe, kaže: “Rezultati ovogodišnjeg GTCI izvješća dokazuju da se poduzetnički talent sve više smatra jednim od načina navigacije u svijetu koji se stalno mijenja. Njegovo promicanje je vitalni dio za stvaranje prave sredine u kojoj se talenti mogu ojačati i sijati sjeme za budući uspjeh.”

Hrvatska se nalazi na 55. mjestu

Hrvatska
Profil države:

Države su kategorizirane prema geografskom položaju, broju stanovnika i razini dohotka.

Hrvatska je usporediva u području:

  • zadržavanja talenata,
  • razvoja talenata
  • skup profesionalnih i tehničkih vještina.

U kojim se područjima možemo poboljšati:

  • u području visoko kvalificiranih talenata.

Zagreb 80. na ljestvici gradskog indeksa konkurentnosti talenata

Zagreb je na 80. mjestu na ljestvici gradskog indeksa konkurentnosti talenata. Položaj gradova ocjenjuje se na temelju pet stupova: omogućavanje, privlačnost, rast, zadržavanje talenata i “globalni” stup.

Može se unaprijediti prvenstveno u području ulaganja u istraživanje i razvoj te u pogledu pristupa informacijskim i komunikacijskim tehnologijama. Zagreb ima nižu razinu uključenosti pojedinaca u društvene mreže. Kvaliteta života procjenjuje se nešto viša nego u Vašingtonu, a BDP po stanovniku je niži.

Dugoročno gledište

GTCI za 2019. godinu nudi longitudinalnu analizu konkurentnosti talenata prema rezultatima istraživanja iz 2013. godine. Glavno otkriće je da postoji sve veći jaz koji razdvaja najbolje među talentima od ostatka globalne zajednice. Konkurentnost talenata raste u skupinama zemalja jer je već relativno visoka i slaba u onim zemljama gdje je relativno niska.

Rezultati pokazuju da:

  • zemlje koje su najviše rangirane su najotvorenije za poduzetnički talent.
  • digitalizacija i globalizacija povećavaju važnost poduzetničkog talenta

Gradovi se brže razvijaju u centre za talente

Iz rezultata možemo zaključiti da gradovi, a ne države, razvijaju snažnu ulogu centra za talente i bit će ključni u transformaciji globalnog polja talenata. Rastuća važnost gradova može se pripisati njihovoj većoj fleksibilnosti i sposobnosti da se prilagode novim trendovima i obrascima – kao fleksibilne ekonomske jedinice, gdje se politike mogu brže mijenjati, tako da su gradovi privlačniji za talente, osobito za poduzetničke talente.

Hrvatska je konkurentna u nekim područjima, ali još uvijek ima dovoljno prostora za poboljšanje zadržavanja i privlačenja talenata.

Rezultate i cijelo izvješće možete pročitati na adresi http://adec.co/PMybT3.