Usluge

Psihologijska testiranjaTestiranje kandidata

Testiranje kandidata je dodatna usluga koju Adecco pruža i koristi se najviše u procesima traženja i selekcije kandidata.

U dogovoru s klijentom dogovara se cilj i metoda testiranja za pojedine kandidate:

  • Psihologijsko testiranje uključuje kombinaciju različitih testova za mjerenje kognitivnih sposobnosti, osobina ličnosti, timskog rada i motivacije za rad, kao i upitnika kojima se procjenjuje ponašanje kandidata u različitim poslovnim situacijama
  • U profesionalnoj selekciji psihologijski testovi koriste se kako bi se odabrali najbolji kandidati koji su po svojim sposobnostima, osobinama ličnosti i radnim vrijednostima najprikladniji određenom radnom mjestu i klijentu
  • Izbor psihologijskih mjernih instrumenata ovisi o zahtjevima pozicije i karakteristikama kandidata koje je potrebno ispitati. Adeccov psiholog savjetuje klijenta i predlaže određene testove ili skupine testova za pojedinog kandidata

Po završetku testiranja klijent prima pismeno izvješće o svakom kandidatu s detaljnom interpretacijom rezultata koje je određeni kandidat postigao na testovima.

Za testiranje specifičnih znanja i vještina Adecco je razvio vlastiti on-line alat Adecco Xpert.