Usluge

Adecco Xpert testoviAdecco Xpert je sveobuhvatan alat za testiranje specifičnih znanja i vještina razvijen od strane Adecco Grupe. Sustav trenutno sadrži bazu s više od 3.000 testova i koristi se u procesima selekcije kandidata.

Specijalizirani Adecco Xpert testovi za provjeru znanja i vještina potrebnih za pojedinu poziciju se rješavaju on-line i mogu se koristi u nadziranoj okolini ili individualno, slanjem poziva s potrebnim podacima i uputama na elektroničku adresu kandidata.

Testovi koji se najčešće koriste:

  • Upitnik radnih vrijednosti (Will do test): savjesnost, pristup suradnicima, tolerancija na stres, stupanj motivacije i energije
  • Poznavanje stranih jezika (pismeno i usmeno): engleski, njemački, talijanski, španjolski i drugi
  • Poznavanje MS Office programa: Word, Excel, PowerPoint – može se testirati više različitih razina znanja
  • Test rasuđivanja: numeričko zaključivanje, apstraktno zaključivanje, uočavanje detalja
  • Upitnik profesionalnih interesa i sklonosti

Usluge